نمایش 1–8 از 16 نتیجه

نمایش 9 24 36

مدل نمایشی ایمپلنت به همراه لثه نرم

1,050,000 تومان
جهت نمایش به بیمار - جهت توضیح فرق بین ایمپلنت و بریج - دارای لثه نرم متحرک - دندان های ریشه دار - تاج مجزا - بریج آماده

فک بالا ساکت دندانی تمرین ایمپلنت (جدید)

1,572,200 تومان
شبیه ساز فک بالا - دارای سوکت دندان کشیده شده - دارای لثه نرم- قابلیت تهیه CBCT- طراحی و پشتیبانی علمی : دکتر امید مشعوف مقدم

فک بالا به همراه سینوس و خروجی های عصب همراه لثه نرم (پیوند استخوان)

تومان
جهت تمرین پیوند استخوان -دارای تحلیل - بافت استخوانی اسفنجی - دارای تحلیل - ساخته شده از CBCT انسان- دارای سینوس و سینوس ممبرین - قابلیت پانچ - رنگ طبیعی -دارای لثه نرم - قابلیت برش و بخیه - قابل انعطاف و کشسانی مناسب - طراحی و پشتیبانی علمی : دکتر امید مشعوف مقدم

فک بالا بی دندانی به همراه سینوس و خروجی های عصب همراه لثه نرم

1,200,000 تومان
جهت تمرین پیوند استخوان -دارای تحلیل - بافت استخوانی اسفنجی - دارای تحلیل - ساخته شده از CBCT انسان- دارای سینوس و سینوس ممبرین - قابلیت پانچ - رنگ طبیعی -دارای لثه نرم - قابلیت برش و بخیه - قابل انعطاف و کشسانی مناسب - طراحی و پشتیبانی علمی : دکتر امید مشعوف مقدم

فک بالا بی دندانی به همراه سینوس و خروجی های عصب

700,000 تومان
جهت تمرین پیوند استخوان - دارای تحلیل - ساخته شده از CBCT انسان- بافت استخوانی اسفنجی - قابلیت پانچ - رنگ طبیعی - طراحی و پشتیبانی علمی : دکتر امید مشعوف مقدم

مندیبل آتروفی و خروجی های عصب همراه بافت نرم

1,200,000 تومان
جهت تمرین پیوند استخوان -دارای تحلیل - بافت استخوانی اسفنجی - دارای تحلیل - ساخته شده از CBCT انسان- قابلیت پانچ - رنگ طبیعی -دارای لثه نرم - قابلیت برش و بخیه - قابل انعطاف و کشسانی مناسب - طراحی و پشتیبانی علمی : دکتر امید مشعوف مقدم

مندیبل آتروفی و خروجی های عصب

600,000 تومان
جهت تمرین پیوند استخوان - دارای تحلیل - ساخته شده از CBCT انسان- بافت استخوانی اسفنجی - قابلیت پانچ - رنگ طبیعی - طراحی و پشتیبانی علمی : دکتر امید مشعوف مقدم

بلوک تمرین ایمپلنت (4دانسیته)

1,200,000 تومان
جهت تمرین جاگذاری ایمپلنت در 4 دانسیته مختلف استخوانی - مناسب برای تحقیقات